Prawnik Anna Pawlak

Radca Prawny dr Anna Pawlak

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Pawlak prowadzi obsługę osób fizycznych oraz osób prawnych. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (w tym rozwodowych, alimentacyjnych), odszkodowawczych, w sprawach o zapłatę, pomocy ofiarom przestępstw, a także innych cywilnych, pracowniczych i administracyjnych. Kancelaria założona została przez radcę prawną –
dr Annę Pawlak.

Celem Kancelarii jest pomoc w kompleksowym rozwiązaniu problemu prawnego.
Kancelaria świadczy zarówno stałą, jak i doraźną pomoc prawną. Oferujemy elastyczne godziny pracy, dostosowane do potrzeb klienta.

Wynagrodzenie, które pobiera Kancelaria dostosowane jest do potrzeb i możliwości klienta. Stosujemy zróżnicowany system cen i wynagrodzeń, zależny od rodzaju spraw.
Wynagrodzenie ustalane jest w przejrzystej formie, przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Siedziba Kancelarii mieści się w Zdzieszowicach przy ul. Góry Świętej Anny 21 A – ok. 150 metrów od głównej ulicy (w budynku Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach, tuż obok Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach).

Top